Allmennmedisin

Vi utreder pasienter for indremedisinske sykdommer og driver forebyggende helsearbeid gjennom blant annet vaksinering.
Vi har moderne blodprøvemaskiner som gir raske svar, digital røntgen, ultralyd og alt av tannutstyr.