Tjenestehunder

Nesodden Dyreklinikk utdanner og leverer tjenestehunder til ulike formål. I dag har vi 5 operative råtesøkshunder i tjeneste. Disse hundene søker etter råte i energistolper for energiselskaper og vår største kunde er Hafslund. Hundene søker over ca 35 000 stolper i året.